Best Ayurveda Hospital with Resort Ambiance, Kerala | Somatheeram

Karnapoornam

Jest to proces, w którym opary lecznicze są aplikowane do uszu na 5 do 10 minut. Proces ten pomaga oczyścić uszy i uniknąć dolegliwości związanych z tą częścią ciała

Liczba dni:

Koszt jednorazowy: 7 €

Całkowity koszt: 7€

Mail to
Somatheeram

WhatsApp
+91 8111886151

Call
+91 8111886151